Komunikat biznesowy

22.07.2022

Rozpoczęcie procesu przeglądu opcji strategicznych

Tytuł raportu: Rozpoczęcie procesu przeglądu opcji strategicznych
Data: 22.07.2022 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   35/2022

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Emitent) informuje, że w dniu 22 lipca 2022 roku podjął uchwałę o rozpoczęciu procesu przeglądu opcji strategicznych dla Grupy Kapitałowej Emitenta.

W uzasadnieniu uchwały, Zarząd Emitenta wskazał, że przez kilka ostatnich lat spółki zależne prowadzące działalność wydawniczą tj. Agencja Wydawniczo-Reklamowa "Wprost" Sp. z o.o. oraz Orle Pióro Sp. z o.o. realizowały strategię transformacji cyfrowej wydawnictw. Na skutek podjętych działań wydawane w formie drukowanej czasopisma przeobraziły się w wydawnictwa oparte na serwisach internetowych i aplikacjach mobilnych. W tym czasie obydwa główne serwisy internetowe działające w ramach Grupy Kapitałowej Emitenta tj. Wprost.pl i DoRzeczy.pl, w zakresie liczby użytkowników i odwiedzin stron osiągnęły pozycje liderów wśród swoich konkurentów wywodzących się z branży tygodników opinii. Serwis Wprost.pl zaliczany jest ponadto do czołowych portali horyzontalnych w Polsce. Dzięki dobrym wynikom serwisów internetowych (w zakresie liczby użytkowników oraz odwiedzin stron) Emitent został zaliczony do 20 największych grup internetowych działających w Polsce. Skuteczne przejście transformacji cyfrowej w zakresie działalności wydawniczej wpłynęło także na zmianę funkcjonowania całej Grupy Kapitałowej Emitenta w zakresie operacyjnym, przynosząc wiele rozwiązań usprawniających zarządzanie.

Mając powyższe na uwadze Zarząd Emitenta uznał, że Grupa Kapitałowa Emitenta znajduje się w sprzyjającym momencie rozwoju, aby rozważyć kolejne strategiczne kroki dla dalszego intensywnego rozwoju działalności.

W ramach procesu przeglądu opcji strategicznych Zarząd Emitenta planuje zatem rozpoznać możliwości dalszego rozwoju, w szczególności w obszarze działalności cyfrowej, a także możliwości współpracy z potencjalnymi inwestorami.

Zarząd Emitenta informuje, że na wstępnym etapie procesu rozważa wszystkie możliwe opcje strategiczne i wszystkie podda analizie, w tym pozyskanie inwestora, nabycie lub zbycie poszczególnych aktywów, wspólne przedsięwzięcie z innymi podmiotami. Poszczególne czynności związane z realizacją procesu przeglądu opcji strategicznych Zarząd Emitenta może powierzyć wybranemu doradcy transakcyjnemu, w celu zapewnienia profesjonalnego wsparcia. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że żadne decyzje związane z wyborem konkretnej opcji strategicznej nie zostały dotychczas podjęte i nie ma pewności, czy i kiedy taka decyzja zostanie podjęta w przyszłości.

Emitent będzie przekazywał do publicznej wiadomości informacje o przebiegu procesu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

źródło: biznes.pap.pl

Bookmark and Share

Kontakt dla inwestorów

Kontakt
PMPG Polskie Media SA