Komunikat biznesowy

30.06.2022

Powołanie członków Rady Nadzorczej Emitenta na nową kadencję

Tytuł raportu: Powołanie członków Rady Nadzorczej Emitenta na nową kadencję
Data: 30.06.2022 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   31/2022

Powołanie członków Rady Nadzorczej Emitenta na nową kadencję

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, iż w dniu 30 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę w przedmiocie wyboru Rady Nadzorczej Emitenta na nową, wspólną, 3-letnią kadencję, w następującym składzie:

1) Pan Tomasz Biełanowicz

2) Pan Michał Lisiecki

3) Pan Michał Krzyżanowski

4) Pan Grzegorz Lewko

5) Pan Andrzej Chmiel

6) Pan Piotr Piaszczyk

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta została podjęta w związku z upływem, w dniu odbycia się Zgromadzenia, poprzedniej kadencji Rady Nadzorczej Emitenta w skład której wchodzili Pan Tomasz Biełanowicz (Przewodniczący Rady Nadzorczej), Pan Michał Lisiecki, Pan Piotr Piaszczyk, Pan Michał Krzyżanowski oraz Pan Grzegorz Lewko.

Przedmiotowa uchwała obowiązuje od chwili podjęcia.

Zarząd Emitenta przekazuje informacje na temat powołanych osób w załączeniu do niniejszego raportu.

Bookmark and Share

Kontakt dla inwestorów

Kontakt
PMPG Polskie Media SA