Komunikat biznesowy

30.06.2022

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PMPG Polskie Media S.A. odbytym w dniu 30 czerwca 2022 roku

Tytuł raportu: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PMPG Polskie Media S.A. odbytym w dniu 30 czerwca 2022 roku
Data: 30.06.2022 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   29/2022

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Emitent) przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2022 roku:

1. Reprezentowany przez pełnomocnika Michał M. Lisiecki, posiadający 2 334 286 akcji Emitenta, z których przysługiwało 2 334 286 głosów, co stanowiło 78,99 % liczby głosów na tym Zgromadzeniu i stanowi 22,49 % w ogólnej liczbie głosów Emitenta.

2. Katarzyna Gintrowska posiadająca 312 335 akcji Emitenta, z których przysługiwało 312 335 głosów, co stanowiło 10,57 % liczby głosów na tym Zgromadzeniu i stanowi 3,01 % w ogólnej liczbie głosów Emitenta.

3. Bartrade Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie posiadająca 308 732 akcji Emitenta, z których przysługiwało 308 732 głosów, co stanowiło 10,45 % liczby głosów na tym Zgromadzeniu i stanowi 2,97 % w ogólnej liczbie głosów Emitenta.

Bookmark and Share

Kontakt dla inwestorów

Kontakt
PMPG Polskie Media SA