Komunikat biznesowy

03.06.2022

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 30 czerwca 2022 roku

Tytuł raportu: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 30 czerwca 2022 roku
Data: 03.06.2022 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   24/2022

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 30 czerwca 2022 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka) niniejszym przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2022 r. na godz. 08.30 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Aleje Jerozolimskie 212.

Informacje dotyczące przedmiotowego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki znajdują się na stronie internetowej Spółki www.pmpg.pl w zakładce "Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy/ Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna".

Bookmark and Share

Kontakt dla inwestorów

Kontakt
PMPG Polskie Media SA