Komunikat biznesowy

23.08.2021

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PMPG Polskie Media S.A. odbytym w dniu 19 sierpnia 2021 roku

Tytuł raportu: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PMPG Polskie Media S.A. odbytym w dniu 19 sierpnia 2021 roku
Data: 23.08.2021 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   121/2021

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Emitent) przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 19 sierpnia 2021 roku:

1. Pan Tomasz Biełanowicz posiadający 36 296 akcji Emitenta, z których przysługiwało 36 296 głosów, co stanowiło 15,78 % liczby głosów na tym Zgromadzeniu i stanowi 0,06 % w ogólnej liczbie głosów Emitenta.

2. Pan Grzegorz Lewko posiadający 97 085 akcji Emitenta, z których przysługiwało 97 085 głosów, co stanowiło 42,2 % liczby głosów na tym Zgromadzeniu i stanowi 0,16 % w ogólnej liczbie głosów Emitenta.

3. Pani Katarzyna Lewko posiadająca 97 091 akcji Emitenta, z których przysługiwało 97 091 głosów, co stanowiło 42,21 % liczby głosów na tym Zgromadzeniu i stanowi 0,16 % w ogólnej liczbie głosów Emitenta.

Bookmark and Share

Kontakt dla inwestorów

Kontakt
PMPG Polskie Media SA