Komunikat biznesowy

17.08.2021

Nabycie przez Emitenta udziałów w spółce zależnej Agencja Wydawniczo-Reklamowa "Wprost" Sp. z o.o.

Tytuł raportu: Nabycie przez Emitenta udziałów w spółce zależnej Agencja Wydawniczo-Reklamowa „Wprost” Sp. z o.o.
Data: 17.08.2021 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   117/2021

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej Emitentem) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 17 sierpnia 2021 roku Emitent nabył od osoby fizycznej prawo własności 10 (dziesięciu) udziałów spółki Agencja Wydawniczo-Reklamowa "Wprost" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, które stanowią 10% udziału w kapitale zakładowym i w ogóle głosów na zgromadzeniu wspólników.

Tym samym Emitent stał się jedynym wspólnikiem spółki Agencja Wydawniczo-Reklamowa "Wprost" Sp. z o.o. posiadając 100 (sto) udziałów, które stanowią 100% udziału w kapitale zakładowym i w ogóle głosów na zgromadzeniu wspólników.

Emitent informuje, że wartość transakcji nabycia udziałów spółki Agencja Wydawniczo-Reklamowa "Wprost" Sp. z o.o. nie ma istotnego wpływu na działalność Emitenta.

Jednakże w ocenie Zarządu Spółki zapewnienie posiadania wszystkich udziałów spółki Agencja Wydawniczo-Reklamowa "Wprost" Sp. z o.o. może mieć w przyszłości istotne znaczenie dla działalności Emitenta z uwagi na możliwość swobodnego kształtowania polityki, w szczególności w zakresie polityki dywidendowej czy inwestycyjnej, wobec spółki Agencja Wydawniczo-Reklamowa "Wprost" Sp. z o.o., która stanowi dla Spółki kluczowe aktywo.

Mając na uwadze tę okoliczność w ocenie Zarządu Emitenta fakt nabycia udziałów spółki Agencja Wydawniczo-Reklamowa "Wprost" Sp. z o.o. stanowi informację poufną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

Bookmark and Share

Kontakt dla inwestorów

Kontakt
PMPG Polskie Media SA