Komunikat biznesowy

29.06.2021

Powołanie Członka Zarządu Emitenta

Tytuł raportu: Powołanie Członka Zarządu Emitenta
Data: 29.06.2021 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   90/2021

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, iż w dniu 29 czerwca 2021 roku Rada Nadzorcza Emitenta powołała do Zarządu, ze skutkiem od dnia 1 lipca 2021 roku, Panią Agnieszkę Jabłońską.

Rada Nadzorcza powierzyła Pani Agnieszce Jabłońskiej funkcję Wiceprezes Zarządu odpowiedzialnej za obszar Zarzadzania HR i Komunikacji.

Pani Agnieszka Jabłońska od 1996 roku działała w branży usług profesjonalnych. W latach 1996 – 2004 pracowała w firmie NAJ International, realizującej projekty doradcze głównie dla firm francuskich wchodzących na rynek polski. W latach 2004 – 2021 związana z firmą BIGRAM S.A. gdzie pełniła kolejno role: Senior Konsultanta, Dyrektora Działu Execuitive Search, a następnie Członka Zarządu (2017 – 2020). Od 2019 do maja 2021 pełniała funkcję Dyrektora na region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki w zarządzie międzynarodowej firmy executive search - IIC Partners, która zrzesza ponad 40 firm doradczych z całego świata. Pani Agnieszka Jabłońska była odpowiedzialna za rozwój sprzedaży oraz realizację projektów rekrutacyjnych i doradczych w obszarze zasobów ludzkich.

Pani Agnieszka Jabłońska posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego gdzie uzyskała tytuł magistra na wydziale ekonomicznym, kierunek Handel Zagraniczny.

Wykonywana przez Panią Agnieszkę Jabłońską działalność poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest konkurencyjna w stosunku do Emitenta. Pani Agnieszka Jabłońska nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organów spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pani Agnieszka Jabłońska nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Bookmark and Share

Kontakt dla inwestorów

Kontakt
PMPG Polskie Media SA