Komunikat biznesowy

29.06.2021

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PMPG Polskie Media S.A. odbytym w dniu 29 czerwca 2021 roku

Tytuł raportu: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PMPG Polskie Media S.A. odbytym w dniu 29 czerwca 2021 roku
Data: 29.06.2021 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   88/2021

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Emitent) przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2021 roku:

1. Reprezentowany przez pełnomocnika Michał M. Lisiecki, posiadający 6 044 221 akcji Emitenta, z których przysługiwało 6 044 221 głosów, co stanowiło 93,40 % liczby głosów na tym Zgromadzeniu i stanowi 58,22 % w ogólnej liczbie głosów Emitenta.

Bookmark and Share

Kontakt dla inwestorów

Kontakt
PMPG Polskie Media SA