Komunikat biznesowy

28.06.2021

Uzupełnienie dokumentacji dotyczącej projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 roku

Tytuł raportu: Uzupełnienie dokumentacji dotyczącej projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 roku
Data: 28.06.2021 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   84/2021

Uzupełnienie dokumentacji dotyczącej projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka), w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 66/2021 z dnia 2 czerwca 2021 roku, którym Spółka przekazała projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zwołane na dzień 29 czerwca 2021 roku, przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego "Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019-2020" przyjęte przez Radę Nadzorczą Spółki w dniach 25-28 czerwca 2021 roku, którego zaopiniowanie zostało przewidziane w punkcie 14 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a także ocenę przedmiotowego sprawozdania wyrażoną przez biegłego rewidenta w dniu 28 czerwca 2021 roku.

Bookmark and Share

Kontakt dla inwestorów

Kontakt
PMPG Polskie Media SA