Komunikat biznesowy

15.03.2021

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta

Tytuł raportu: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta
Data: 15.03.2021 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 55/2021

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Emitent) informuje, że w dniu 15 marca 2021 roku Emitent otrzymał od Parrish Media N.V. z siedzibą w Holandii (dalej jako Akcjonariusz) zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta.

Na podstawie przedmiotowego zawiadomienia Akcjonariusz poinformował, że w dniu 12 marca 2021 roku dokonał poza rynkiem regulowanym czynności, których przedmiotem było zbycia akcji Emitenta, w wyniku czego zmniejszeniu uległ posiadany przez Akcjonariusza udział procentowy w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów Emitenta do poziomu poniżej 5%.

Przed dokonaniem transakcji zbycia akcji Emitenta, w wyniku których nastąpiła zmiana udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów, Akcjonariusz posiadał 708 732 sztuk akcji Emitenta, które stanowiły 6,82 % kapitału zakładowego Emitenta i uprawniały do wykonywania 708 732 głosów, co stanowiło 6,83 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Aktualnie, po dokonaniu transakcji zbycia akcji Emitenta, w wyniku których nastąpiła zmiana udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów, Akcjonariusz nie posiada akcji Emitenta.

Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu pełną treść zawiadomienia Akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta.

Bookmark and Share

Kontakt dla inwestorów

Kontakt
PMPG Polskie Media SA