Komunikat biznesowy

15.02.2021

Zawarcie listu intencyjnego w sprawie współpracy. Zakończenie przeglądu opcji strategicznych.

Tytuł raportu: Zawarcie listu intencyjnego w sprawie współpracy. Zakończenie przeglądu opcji strategicznych.
Data: 15.02.2021 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 30/2021

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 15 lutego 2021 roku Emitent zawarł ze spółkami Quadtalent Europe Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii oraz North Summit Capital GP Limited prowadząca działalność w Shenzhen w Chinach (posiadającą siedzibę rejestrową na Kajmanach) list intencyjny (dalej jako List Intencyjny), na mocy którego sygnatariusze Listu wyrazili chęć nawiązania współpracy w zakresie transformacji cyfrowej przedsięwzięć biznesowych Grupy Kapitałowej Emitenta, a w szczególności w zakresie stworzenia innowacyjnych modeli biznesowych i platform technologicznych bazujących na sztucznej inteligencji. Strony Listu Intencyjnego zadeklarowały niezwłoczne przystąpienie do ustalenia warunków przyszłej współpracy, które zostaną zapisane w umowie zawartej między stronami.

Emitent wskazuje, że List Intencyjny nie tworzy zobowiązania stron do podjęcia współpracy. W ocenie Emitenta, opierając się na deklaracjach wyrażonych w Liście Intencyjnym, można jednak zasadnie oczekiwać, że w niedalekim okresie dojdzie do zawarcia umowy oraz rozpoczęcia współpracy pomiędzy stronami.

Quadtalent Europe Limited to podmiot, który posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie tworzenia opartej m.in. na sztucznej inteligencji technologii umożliwiającej transformację cyfrową firm z tradycyjnych sektorów gospodarki. North Summit Capital GP Limited to fundusz inwestycyjny, który udziela finansowania oraz wsparcia merytorycznego w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji i digitalizacji w branżach działających w modelach tradycyjnych.

W ocenie Emitenta, w przypadku rozpoczęcia współpracy pomiędzy stronami Listu Intencyjnego, można zasadnie oczekiwać, że współpraca przełoży się na działalność Emitenta, w szczególności jego model biznesowy oraz świadczone usługi.

Jednocześnie Emitent informuje, że Zarząd Emitenta podjął w dniu 15 lutego 2021 roku uchwałę w sprawie zakończenia procesu przeglądu opcji strategicznych dla Grupy Kapitałowej Emitenta rozpoczętego na mocy uchwały Zarządu Emitenta z dnia 14 sierpnia 2019 roku. O rozpoczęciu procesu przeglądu opcji strategicznych, którego celem były aktualizacja strategii Grupy Kapitałowej Emitenta oraz umożliwienie jej dalszego rozwoju, Emitent informował raportem bieżącym nr 103/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 roku. W ocenie Zarządu zakończenie procesu przeglądu opcji strategicznych dla Grupy Kapitałowej Emitenta uzasadnione jest zawarciem Listu Intencyjnego oraz rozpoczęciem rozmów między jego sygnatariuszami w zakresie ustalenia warunków przyszłej współpracy.

Bookmark and Share

Kontakt dla inwestorów

Kontakt
PMPG Polskie Media SA