Strona główna»Relacje inwestorskie»Raporty»Komunikaty biznesowe»Komunikat biznesowy

Komunikat biznesowy

28.12.202015:58

Zmiana w składzie Zarządu Emitenta

Tytuł raportu: Zmiana w składzie Zarządu Emitenta
Data: 28.12.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 122/2020

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, iż w dniu 28 grudnia 2020 roku Pani Ewa Rykaczewska oraz Pan Robert Pstrokoński złożyli rezygnacje z pełnienia funkcji członków Zarządu Spółki. Rezygnacje są skuteczne z końcem dnia 31 grudnia 2020 roku.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta planuje podjąć uchwałę w sprawie wyboru nowego składu Zarządu w dniu 29 grudnia 2020 roku.

Kontakt dla inwestorów

Kontakt
PMPG Polskie Media SA