Komunikat biznesowy

08.10.2020

Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Emitenta

Tytuł raportu: Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
Data: 08.10.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 91/2020

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, iż w dniu 8 października 2020 roku Pan Andrzej Chmiel złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

Powodem rezygnacji jest objęcie przez Pana Andrzeja Chmiela funkcji Prezesa Zarządu zależnej od Emitenta spółki Agencja Wydawniczo-Reklamowa "Wprost" Sp. z o.o.

Bookmark and Share

Kontakt dla inwestorów

Kontakt
PMPG Polskie Media SA