Strona główna»Relacje inwestorskie»Raporty»Komunikaty biznesowe»Komunikat biznesowy

Komunikat biznesowy

15.09.202018:54

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta odbytym w dniu 8 września 2020 roku kontynuowanym po przerwie w dniu 15 września 2020 roku

Tytuł raportu: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta odbytym w dniu 8 września 2020 roku kontynuowanym po przerwie w dniu 15 września 2020 roku
Data: 15.09.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 84/2020

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Emitent) przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 8 września 2020 roku i po przerwie było kontynuowane w dniu 15 września 2020 roku.

W dniu 8 września 2020 roku w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta brali udział następujący akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głosów na tym Zgromadzeniu:

1. Reprezentowany przez pełnomocnika Michał M. Lisiecki, posiadający 6 044 221 akcji Emitenta, z których przysługiwało 6 044 221 głosów, co stanowiło 90,44 % liczby głosów na tym Zgromadzeniu i stanowi 58,22 % w ogólnej liczbie głosów Emitenta.

2. Parrish Media N.V. z siedzibą w Holandii, posiadająca 638 732 akcji Emitenta, z których przysługiwało 638 732 głosów, co stanowiło 9,56 % liczby głosów na tym Zgromadzeniu i stanowi 6,15 % w ogólnej liczbie głosów Emitenta.

W dniu 15 września 2020 roku, po odbyciu przerwy w obradach, w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta brali udział następujący akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głosów na tym Zgromadzeniu:

1. Reprezentowany przez pełnomocnika Michał M. Lisiecki, posiadający 6 044 221 akcji Emitenta, z których przysługiwało 6 044 221 głosów, co stanowiło 90,44 % liczby głosów na tym Zgromadzeniu i stanowi 58,22 % w ogólnej liczbie głosów Emitenta.

2. Parrish Media N.V. z siedzibą w Holandii, posiadająca 638 732 akcji Emitenta, z których przysługiwało 638 732 głosów, co stanowiło 9,56 % liczby głosów na tym Zgromadzeniu i stanowi 6,15 % w ogólnej liczbie głosów Emitenta.

Kontakt dla inwestorów

Kontakt
PMPG Polskie Media SA