Strona główna»Relacje inwestorskie»Raporty»Komunikaty biznesowe»Komunikat biznesowy

Komunikat biznesowy

15.09.202018:47

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PMPG Polskie Media S.A. w dniu 15 września 2020 roku

Tytuł raportu: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PMPG Polskie Media S.A. w dniu 15 września 2020 roku
Data: 15.09.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 82/2020

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PMPG Polskie Media S.A. w dniu 15 września 2020 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych w dniu 15 września 2020 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta po odbyciu przerwy w obradach ogłoszonej w dniu 8 września 2020 roku.

Wszystkie projekty uchwał, które były poddane pod głosowanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zostały przez Zgromadzenie podjęte.

Kontakt dla inwestorów

Kontakt
PMPG Polskie Media SA