Strona główna»Relacje inwestorskie»Raporty»Komunikaty biznesowe»Komunikat biznesowy

Komunikat biznesowy

14.09.202012:33

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego

Tytuł raportu: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego
Data: 14.09.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 81/2020

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Spółka pod firmą PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Emitent), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2020 z dnia 21 stycznia 2020 roku, niniejszym informuje o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2020 roku, z dnia 17 września 2020 roku na dzień 28 września 2020 roku.

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku nie ulegają zmianie.

Kontakt dla inwestorów

Kontakt
PMPG Polskie Media SA