Strona główna»Relacje inwestorskie»Raporty»Komunikaty biznesowe»Komunikat biznesowy

Komunikat biznesowy

10.09.202017:09

Korekta jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu okresowego za rok 2019

Tytuł raportu: Korekta jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu okresowego za rok 2019
Data: 10.09.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 80/2020

Korekta jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu okresowego za rok 2019

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż dokonał korekty jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok.

Przedmiotem korekty jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok są odpowiednio jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta za rok 2019 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za rok 2019.

Przedmiotem wprowadzonych zmian zarówno w jednostkowym sprawozdaniu finansowym, jak i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jest dokonanie ujawnienia dodatkowych informacji na temat podmiotów powiązanych poprzez zidentyfikowanie spółki Capital Point Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako podmiotu powiązanego z Emitentem.

Korekcie uległ zatem punkt 6.11 jednostkowego sprawozdania finansowego "Transakcje z podmiotami powiązanymi" poprzez dodanie jednostki oznaczonej jako lit. d) oraz punkt 6.10 skonsolidowanego sprawozdania finansowego "Transakcje z podmiotami powiązanymi" również poprzez dodanie jednostki oznaczonej jako lit. d).

Wprowadzone do sprawozdań finansowych korekty mają charakter opisowy i nie mają wpływu na prezentowane w nich dane finansowe.

Opisane w niniejszym raporcie bieżącym korekty zostały dokonane na skutek zalecenia przekazanego Emitentowi przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Emitent informuje ponadto, że w związku ze skorygowaniem jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2019, zostały wydane przez firmę audytorską dokonującą badania przedmiotowych sprawozdań ponowne sprawozdania z badania odpowiednio skorygowanego jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2019 oraz skorygowanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2019. Rodzaj wydanych uprzednio opinii nie uległ zmianom.

Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu skorygowane sprawozdania finansowe wraz z ponownymi sprawozdaniami biegłego rewidenta z badania skorygowanych sprawozdań finansowych.

Emitent ponadto przekazuje osobnymi raportami skorygowane jednostkowy i skonsolidowany raporty roczne.

Kontakt dla inwestorów

Kontakt
PMPG Polskie Media SA