Strona główna»Relacje inwestorskie»Raporty»Komunikaty biznesowe»Komunikat biznesowy

Komunikat biznesowy

08.09.202010:05

Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PMPG Polskie Media S.A. oraz treść uchwał podjętych do przerwy

Tytuł raportu: Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PMPG Polskie Media S.A. oraz treść uchwał podjętych do przerwy
Data: 08.09.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 78/2020

Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PMPG Polskie Media S.A. oraz treść uchwał podjętych do przerwy

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako Emitent) niniejszym informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta zwołane na dzień 8 września 2020 roku, podjęło uchwałę o ogłoszeniu przerwy w obradach Zgromadzenia. Wznowienie obrad nastąpi w dniu 15 września 2020 roku o godzinie 10:00, w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Koszykowej 69 lok. 2.

Wszystkie projekty uchwał, które były poddane pod głosowanie do momentu ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Emitenta zostały przez Zgromadzenie podjęte. Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta do czasu ogłoszenia przerwy w obradach Zgromadzenia.

Kontakt dla inwestorów

Kontakt
PMPG Polskie Media SA