Strona główna»Relacje inwestorskie»Raporty»Komunikaty biznesowe»Komunikat biznesowy

Komunikat biznesowy

12.08.202020:31

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 8 września 2020 roku

Tytuł raportu: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 8 września 2020 roku
Data: 12.08.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 72/2020

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 8 września 2020 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka) niniejszym przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 8 września 2020 r. na godz. 08.30 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Aleje Jerozolimskie 212.

Informacje dotyczące przedmiotowego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki znajdują się na stronie internetowej Spółki www.pmpg.pl w zakładce "Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy/ Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna".

Kontakt dla inwestorów

Kontakt
PMPG Polskie Media SA