Strona główna»Relacje inwestorskie»Raporty»Komunikaty biznesowe»Komunikat biznesowy

Komunikat biznesowy

01.07.202018:58

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Tytuł raportu: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
Data: 01.07.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 52/2020

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Emitent) informuje, że w dniu 1 lipca 2020 roku wpłynęła do Emitenta rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, złożona przez Pana Jan Karaszewskiego. Pan Jan Karaszewski, w złożonej rezygnacji wskazał, że będzie pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2019 rok. Pan Jan Karaszewski złożył rezygnację z przyczyn osobistych.

Kontakt dla inwestorów

Kontakt
PMPG Polskie Media SA