Strona główna»Relacje inwestorskie»Raporty»Komunikaty biznesowe»Komunikat biznesowy

Komunikat biznesowy

14.08.201918:58

Rozpoczęcie procesu przeglądu opcji strategicznych dla Grupy Kapitałowej Emitenta

Tytuł raportu: Rozpoczęcie procesu przeglądu opcji strategicznych dla Grupy Kapitałowej Emitenta
Data: 14.08.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 103/2019

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Emitent) informuje, że w dniu 14 sierpnia 2019 roku podjął uchwałę o rozpoczęciu procesu przeglądu opcji strategicznych dla Grupy Kapitałowej Emitenta. Celem procesu jest aktualizacja strategii Grupy Kapitałowej Emitenta oraz umożliwienie dalszego rozwoju. W ramach procesu przeglądu opcji strategicznych Zarząd Emitenta planuje przeprowadzić weryfikację dotychczasowej strategii Emitenta, rozpoznać możliwości rozwoju, możliwości współpracy z potencjalnymi inwestorami, a także rozpoznać możliwości przeprowadzenia transakcji sprzedaży niektórych aktywów lub nabycia nowych aktywów. Zarząd Emitenta informuje, że na wstępnym etapie procesu rozważa wszystkie możliwe opcje strategiczne i wszystkie podda analizie. Emitent będzie przekazywał do publicznej wiadomości informacje o przebiegu procesu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Kontakt dla inwestorów

Kontakt
PMPG Polskie Media SA