Strona główna»Relacje inwestorskie»Raporty»Komunikaty biznesowe»Komunikat biznesowy

Komunikat biznesowy

23.04.201915:41

Zmiany w składzie Zarządu Emitenta

Tytuł raportu: Zmiany w składzie Zarządu Emitenta
Data: 23.04.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 41/2019

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, iż w dniu 23 kwietnia 2019 roku Rada Nadzorcza Emitenta powołała do składu Zarządu, ze skutkiem od dnia 1 maja 2019 roku, Panią Ewę Rykaczewską, Pana Piotra Piaszczyka oraz Pana Roberta Pstrokońskiego.

Każda z powołanych osób pełnić będzie funkcję Członka Zarządu odpowiedzialnego za dany obszar w strukturze Emitenta. Rada Nadzorcza nie powierzyła żadnej z powołanych osób funkcji Prezesa Zarządu.

Pani Ewa Rykaczewska będzie pełnić funkcję Członka Zarządu odpowiedzialnego za piony sprzedaży i administracji. Posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentką Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych na wydziale Ekonomii, Zarządzania i Finansów. Jest związana z Emitentem od 2009 roku. Swoją karierę w spółce rozpoczęła w dziale personalnym. Obecnie odpowiada za obszar HR oraz administracji (od 2010 roku). Od roku pełni funkcję Dyrektora Wykonawczego. Odpowiedzialna jest również za pozyskiwanie finansowania projektów ze środków publicznych oraz ich koordynację i rozliczenie. Przed rozpoczęciem współpracy z Emitentem pracowała w firmach doradztwa personalnego.

Pan Piotr Piaszczyk będzie pełnić funkcję Członka Zarządu odpowiedzialnego za piony prawny i finansowy. Posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada tytuł Radcy prawnego. W działalności prawniczej specjalizuje się w prawie spółek, prawie rynku kapitałowego oraz prawie gospodarczym. Posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji członka zarządu, likwidatora oraz członka rady nadzorczej spółek. Z Emitentem jest związany od roku 2008. Zajmował stanowiska Prawnika (do roku 2014), Radcy Prawnego (od roku 2014 do dziś) oraz Dyrektora do spraw korporacyjnych i relacji z inwestorami (od 2018 roku do dziś).

Pan Robert Pstrokoński będzie pełnić funkcję Członka Zarządu odpowiedzialnego za pion wydawniczy mediów tradycyjnych (prasowych) i mediów cyfrowych (portale internetowe) oraz ich rozwój, strategię kontentową oraz produkcję i dystrybucję. Posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Wydziału Zarządzania Biznesem Wyższej Szkoły Zarządzania w Warszawie (Thames Valley University). Jest członkiem Rady Nadzorczej zależnej od Emitenta spółki Agencja Wydawniczo-Reklamowa WPROST Sp. z o.o., wydawcy tygodnika "Wprost". W latach 2013 – 2017 pełnił funkcję Prezesa Zarządu zależnej od Emitenta spółki Orle Pióro Sp. z o.o., wydawcy tygodnika "Do Rzeczy". Robert Pstrokoński z rynkiem mediów jest związany od 1995 roku. Od 2002 roku współpracuje z Emitentem, początkowo jako Dyrektor ds. Dystrybucji, potem Dyrektor Zarządzający ds. Wydawnictw i Dystrybucji. Wcześniej pracował m.in. w firmach: INTERNEWS, Wydawnictwie Naukowym PWN oraz EGMONT POLSKA.

Wykonywane przez osoby powołane do Zarządu Emitenta działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta nie są konkurencyjne w stosunku do Emitenta. Powołane osoby nie uczestniczą w spółkach konkurencyjnych jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członkowie organów spółki kapitałowej, ani nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu.

Powołane osoby nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 
Załączniki

Kontakt dla inwestorów

Kontakt
PMPG Polskie Media SA