Strona główna»Relacje inwestorskie»Raporty»Komunikaty biznesowe»Komunikat biznesowy

Komunikat biznesowy

23.04.201915:35

Zmiana w składzie Zarządu Emitenta

Tytuł raportu: Zmiana w składzie Zarządu Emitenta
Data: 23.04.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 40/2019

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, iż w dniu 23 kwietnia 2019 roku Pan Michał M. Lisiecki złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka (Prezesa) Zarządu Emitenta, ze skutkiem od dnia 1 maja 2019 roku.

Emitent przekazuje poniżej przyczyny rezygnacji wskazane przez Pana Michała Lisieckiego:

"Podejmując decyzję o rezygnacji, kieruję się przede wszystkim interesem i dobrem Spółki. W ciągu tych ostatnich kilkunastu lat udało nam się stworzyć sprawnie działające przedsiębiorstwo, liczące się na rynku mediowym w Polsce. To przedsiębiorstwo, to dziś przede wszystkim ludzie pracujący na jego pozycję, wizerunek i przyszłość. To także historia pełna wyjątkowych doświadczeń, które uczą, że dzięki ciężkiej pracy, wytrwałości i szczytnym celom zwycięsko można wyjść z każdej sytuacji.

Przed Spółką jest duży potencjał. Strategia rozwoju zakłada transformację cyfrową wydawnictw, rozwój nowych technologii w mediach oraz zwiększanie udziału w e-commerce. Wspomniane aktywności już mają miejsce. Zespół profesjonalistów pracujących dla Spółki zapewnia ciągłość i nienaruszalność jej działań. Moje osobiste zaangażowanie w bieżące działanie Spółki nie jest kluczowe w tym momencie.

Obecnie muszę natomiast zadbać o dobre imię naruszone fałszywymi pomówieniami kierowanymi przez zdyskredytowaną i mało wiarygodną osobę, która ostatnie miesiące spędziła w areszcie, a dziś próbuje oczyścić siebie pomawiając innych. W ostatnich tygodniach odczułem na własnej osobie, jak można jednostkę pozbawić podstawowych praw, takich jak chociażby prawo do wolności, obrony czy domniemania niewinności – piszę o tym więcej w tekście "Dziękuję tym, którzy we mnie wierzyli na stronie wprost.pl: https://www.wprost.pl/blogi/michal-lisiecki/10205893/dziekuje-tym-ktorzy-we-mnie-wierzyli.html. Dziś wiem, że przede mną kolejny okres ciężkiej pracy i wytrwałości w dążeniu do wykazania, że zarzuty, które mi postawiono są bezzasadne. Jestem pewien, że wkrótce uda mi się to osiągnąć. Do tego czasu nie zamierzam jednak brać czynnego udziału w zarządzaniu Spółką.

Jestem przekonany, że moja rezygnacja nie wpłynie w negatywny sposób na kierowanie Spółką. Kluczowymi dla firmy obszarami jej działalności od wielu lat zajmują się kompetentne osoby. Jestem również pewien, że także Rada Nadzorcza podejmie słuszne decyzje w przedmiocie wyboru nowych członków Zarządu Spółki."

 
Załączniki

Kontakt dla inwestorów

Kontakt
PMPG Polskie Media SA