Komunikat biznesowy

28.03.2018

Skonsolidowany raport roczny RS 2017

Tytuł raportu: Skonsolidowany raport roczny RS  2017
Data: 28.03.2018 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport roczny RS  2017
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2017201620172016
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW51.76657.13012.19513.056
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ6.5129.5411.5342.180
ZYSK (STRATA) NETTO-5.3357.990-1.2571.826
ZYSK (STRATA) NETTO PRZYPADAJĄCY NA JEDNOSTKĘ DOMINUJĄCĄ-5.6917.606-1.3411.738
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10.38210.38210.38210.382
ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ PODSTAWOWY I ROZWODNIONY (W ZŁ/ EUR)-0,550,73-0,130,17
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ8.1018.2611.9081.888
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ-3.783-5.262-891-1.203
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ-996-766-235-175
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM3.3212.233782510
2017-12-312016-12-312017-12-312016-12-31
AKTYWA, RAZEM48.60553.84511.65312.171
AKTYWA OBROTOWE23.73632.0995.6917.256
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA18.91018.9604.5344.286
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE1.1921.789286404
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE17.71817.1714.2483.881
KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM29.69534.8857.1207.885
KAPITAŁ WŁASNY PRZYPADAJĄCY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ28.24533.7916.7727.638
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10.38210.38210.38210.382
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ PODSTAWOWA I ROZWODNIONA (W ZŁ/EUR) 2,723,250,650,74
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-03-28Michał M. LisieckiPrezes Zarządu
Bookmark and Share

Kontakt dla inwestorów

Kontakt
PMPG Polskie Media SA