Komunikat biznesowy

28.03.2018

Raport roczny R 2017

Tytuł raportu: Raport roczny R  2017
Data: 28.03.2018 r.
Numer raportu: Raport roczny R  2017
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2017201620172016
JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW30.36932.8937.1557.517
ZYSK (STRATA) NETTO4.0734.8809601.115
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10.38210.38210.38210.382
ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ PODSTAWOWY I ROZWODNIONY (W ZŁ./ EUR)0,390,470,090,11
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ7.7297.1471.8211.633
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ-3.419-5.547-805-1.268
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ43-94410-216
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM4.3536561.026149
2017-12-312016-12-312017-12-312016-12-31
AKTYWA, RAZEM47.54140.82011.3989.227
AKTYWA OBROTOWE16.63225.1533.9885.686
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA23.73021.2265.6894.798
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE3.6111.032866233
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE20.11920.1944.8244.565
KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM23.81119.5945.7094.429
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10.38210.38210.38210.382
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ (W ZŁ./EUR)2,291,890,550,43
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-03-28Michał M. LisieckiPrezes Zarządu
Bookmark and Share

Kontakt dla inwestorów

Kontakt
PMPG Polskie Media SA