Zarząd

Aktualna kadencja Zarządu wygasa w dniu odbycia się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w roku 2027 (najpóźniej 30 czerwca 2027 roku)

Katarzyna Gintrowska - Prezes Zarządu

Pani Katarzyna Gintrowska jest współtwórczynią grupy kapitałowej Emitenta, związaną z przedsiębiorstwem Emitenta od 1998 roku.

W przeszłości pełniła w grupie kapitałowej Emitenta wiele różnych funkcji, m.in. redaktora naczelnego magazynu Dlaczego, dyrektora zarządzającego pionu mediów i agencji BTL Point Group Sp. z o.o., Wiceprezesa Zarządu i dyrektora ds. rozwoju Point Group Sp. z o.o., dyrektora generalnego Agencji Wydawniczo-Reklamowej "Wprost" Sp. z o.o., dyrektora ds. rozwoju Emitenta, Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Emitenta.

Aktualnie pełni funkcję Prezes Zarządu Fundacji Tygodnika Wprost, Prezes Zarządu Fundacji im. Przemysława Gintrowskiego oraz Prezes Zarządu zależnej od Emitenta spółki Orle Pióro Sp. z o.o., wydawcy tygodnika "Do Rzeczy", Wiceprezesa Zarządu spółki Cap Martin Sp. z o.o.

Jest absolwentką Zachodniopomorskiej Szkoły Businessu, Wydziału Handlu Zagranicznego i Biznesu Międzynarodowego oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.

 

Jolanta Kloc - Wiceprezes Zarządu, dyrektor ds. finansowych

Pani Jolanta kloc od września 2020 roku pełni funkcję dyrektora ds. finansowych grupy kapitałowej Emitenta. W latach 1991 – 2020 związana była z grupą kapitałową Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A, gdzie odpowiadała za tworzenie i wdrażanie strategii finansowej, opracowywanie rocznych, wieloletnich budżetów i planów finansowych oraz nadzór nad pracą działu finansowo-księgowego, kontrolingu i kadr. W tym czasie pełniła funkcję Członka Zarządu, Dyrektora Finansowego i Głównej Księgowej w spółce Pak Górnictwo Sp. z o.o., Koordynatora ds. Optymalizacji Podatkowej oraz Koordynatora ds. konsolidacji w spółce ZE PAK S.A., Dyrektora Finansowego w spółce Energoinwest Serwis sp. z o.o., Głównej Księgowej w spółce Pak Biopaliwa Sp. z o.o., Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych w spółce TRANS PAK Sp. z o.o., Głównej Księgowej w spółce PAK Odsiarczanie Sp. z o.o., Głównej Księgowej w spółce Ochrona PAK Sp. z o.o. oraz Głównej Księgowej w spółce Energoinwest S.A. Ponadto od roku 2018 pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu spółki NEUCA S.A.

Pani Jolanta Kloc posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu gdzie uzyskała tytuł magistra na kierunku Zarządzanie oraz ukończyła studnia podyplomowe na kierunku Finanse i Rachunkowość.

 

Agnieszka Jabłońska - Wiceprezes Zarządu ds. Zarzadzania HR i Komunikacji

Pani Agnieszka Jabłońska od 1996 roku działała w branży usług profesjonalnych. W latach 1996 – 2004 pracowała w firmie NAJ International, realizującej projekty doradcze głównie dla firm francuskich wchodzących na rynek polski. W  latach 2004 – 2021 związana z firmą BIGRAM S.A. gdzie pełniła kolejno role: Senior Konsultanta, Dyrektora Działu Execuitive Search, a następnie Członka Zarządu (2017 – 2020). Od 2019 do maja 2021 pełniała funkcję Dyrektora na region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki w zarządzie międzynarodowej firmy executive search  - IIC Partners, która zrzesza ponad 40 firm doradczych z całego świata. Pani Agnieszka Jabłońska była odpowiedzialna za rozwój sprzedaży oraz realizację projektów rekrutacyjnych i doradczych w obszarze zasobów ludzkich.

Pani Agnieszka Jabłońska posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego gdzie uzyskała tytuł magistra na wydziale  ekonomicznym, kierunek Handel Zagraniczny.

Kontakt dla inwestorów

Kontakt
PMPG Polskie Media SA