Komitet Audytu

Michał Krzyżanowski - Przewodniczący Komitetu Audytu (Posiada wiedzę w zakresie rachunkowości i finansów)

Michał M. Lisiecki - Członek Komitetu Audytu (Posiada wiedzę w zakresie branż, w których działa Spółka)

Grzegorz Lewko - Członek Komitetu Audytu

 

 

Kontakt dla inwestorów

Kontakt
PMPG Polskie Media SA