Grupa Kapitałowa PMPG

Jednostka

Siedziba

Zakres działalności

Procentowy udział
Grupy w kapitale

 

 

31.12.2018 r.

 

 

31.12.2017 r.

 

Spółki zależne objęte konsolidacją metodą pełną

Agencja Wydawniczo-Reklamowa Wprost sp. z o.o.

Warszawa

działalność reklamowa, wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych

 

 100%

 100%

Distribution Point Group sp. z o.o.

Warszawa

reklama, wydawanie i dystrybucja książek, gazet, czasopism, kolportaż

100%

100%

Reddeergames sp. z o.o.

Warszawa

Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych, wydawania książek, gazet, czasopism i wydawnictw periodycznych

75%

100%

Orle Pióro sp. z o.o.

Warszawa

wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych

81%

81%

Spółki zależne i stowarzyszone bezpośrednio i pośrednio nie objęte konsolidacją

BeColour sp. z o.o. (1)

Warszawa

działalność poligraficzna

35%

35%

Film point group sp. z o.o. (1)

Warszawa

produkcja filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

35%

35%

One Group sp. z o.o.  w likwidacji (1)

Warszawa

usługi zarządzania stronami internetowymi

40,3%

40,3%

Bluetooth and Marketing Services sp. z o.o. w likwidacji (1)

Warszawa

reklama, badanie rynku, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności

100%

100%

Moneyzoom S.A.  w likwidacji (1)

Warszawa

Działalność związana z oprogramowaniem

52,58%

44,3%

Inwestorzy.tv S.A. (1)

Łódź

produkcja filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

25,79%

25,79%

Harmony Film sp. z o.o. (1)

Warszawa

produkcja filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

25%

-

Concert Film Sp. z o.o. (1)

Warszawa

produkcja filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

25%

-

Kontakt dla inwestorów

Kontakt
PMPG Polskie Media SA