Strona główna»Relacje inwestorskie»Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy»Uchwały WZA

Uchwały WZA

Treść uchwał podjetych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PMPG SA na posiedzeniu 29 czerwca 2018 r.

Kontakt dla inwestorów

Kontakt
PMPG Polskie Media SA