RODO

NOTA INFORMACYJNA RODO DLA PRZEDSTAWICIELI KONTRAHENTÓW

Szanowni Państwo,

pragniemy Państwa poinformować, że w związku z podjęciem przez  Państwo współpracy z PMPG Polskie Media S.A. lub  z jedną ze spółek Grupy Kapitałowej PMPG Polskie Media S.A., których lista dostępna jest na stronie www.pmpg.pl w zakładce „O spółce” Państwa dane osobowe zostaną przez nas zapisane.

Dlaczego utrwalamy Państwa dane osobowe i skąd je mamy ?

Utrwalamy Państwa dane osobowe zasadniczo z 2 powodów:

- w celu negocjacji lub realizacji umowy, w której lub w związku z którą zostaliście Państwo wskazani jako przedstawiciel naszego Kontrahenta, z którym mamy pozostawać w kontakcie,

- w celu potrzymania w przyszłości relacji biznesowej i oferowania Państwu w przyszłości naszych usług, lecz tylko takich usług które będą tożsame z przedmiotem umowy którą obecnie negocjujemy lub realizujemy z Państwa pracodawcą lub zleceniodawcą .

Źródłem pochodzenia Państwa danych osobowych jest podanie nam tych danych przez Państwa pracodawcę lub zleceniodawcę, który jest naszym partnerem biznesowym lub Kontrahentem i podał Państwa dane osobowe w umowie zawartej z jedną z naszych spółek lub w inny sposób.

Jakie dane przechowujemy ?

Możemy przechowywać następujące dane osobowe: służbowy adres email, numer telefonu służbowego, nazwę firmy którą Państwo reprezentujecie, imię i nazwisko, nazwę stanowiska.

Czy mogę się sprzeciwić ?  Jak długo będą przechowywane moje dane ?

Mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu danych Państwa danych i zażądać zaprzestania przetwarzania danych lub ich usunięcia, wysyłając stosowną prośbę na adres mailowy administracja@pmpg.pl .

Przy braku sprzeciwu PMPG Polskie Media S.A. oraz ta spółka z naszej Grupy Kapitałowej, z którą Państwo współpracowaliście będą stale przechowywać Państwa  dane osobowe i korzystać z nich w celu utrzymania relacji i wysyłania ofert handlowych nawiązujących do dotychczasowej współpracy. Dane te będą przechowywane tak długo, jak długo będzie można stwierdzić, że są Państwo zainteresowani usługami Grupy Kapitałowej PMPG Polskie Media S.A.

Kto jest administratorem moich danych ?

Administratorem Państwa danych jest PMPG Polskie Media S.A. lub ewentualnie ta spółka z grupy Kapitałowej PMPG Polskie Media S.A. z którą Państwo współpracowaliście lub współpracujecie (lista spółek dostępna jest na stronie www.pmpg.pl w zakładce „O spółce”). Wszystkie te spółki dostępne są pod adresem Al. Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa oraz pod adresem mailowym administracja@pmpg.pl .Osobą zajmującą się danymi osobowymi i przedstawicielem wyżej wskazanej spółek jest osoba odpowiedzialna za zarządzania danymi osobowymi przedstawicieli Kontrahentów. Z osobą tą można skontaktować się pod wskazanym adresem mailowym.

Jak się z nami skontaktować ? jakie prawa mi przysługują ?

W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi można kontaktować się z nami właśnie poprzez adres e-mail administracja@pmpg.pl lub tradycyjną pocztą na adres:  PMPG Polskie Media S.A. Al. Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa.

Mogą się Państwo z nami kontaktować w szczególności w celu realizacji swoich praw: prawa żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, prawa do ich sprostowania, prawa do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub  prawa do wniesienia sprzeciwu. Mają Państwo prawo uzyskania kopii przekazanych danych osobowych.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania moich danych osobowych ?

Będziemy przetwarzać Państwa dane w celu negocjacji lub realizacji umowy w której zostaliście Państwo wskazani jako przedstawiciel naszego Kontrahenta, z którym mamy kontaktować się w celu wykonania umowy, a także w celu  utrzymywania relacji biznesowej. Stanowi to nasz prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu Państwa danych osobowych. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dodatkowo na podstawie wyżej wskazanego postanowienie możemy przechowywać dane osobowe w celu zabezpieczenia prawnie uzasadnionego interesu naszych spółek, np. w celu ochrony przed roszczeniami.

Informujemy, że  podanie nam danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym oraz że nie są Państwo zobowiązani do ich podania. Jednakże niepodanie danych lub żądanie zaprzestania przetwarzania danych wiązać się będzie z niemożliwością realizacji umowy, w której zostaliście Państwo wskazani jako przedstawiciel naszego Kontrahenta.

Czy moje dane będą automatycznie przetwarzane, w tym profilowane ?

Nie planujemy  automatycznie przetwarzać, w tym profilować Państwa danych osobowych. Indywidualne operacje na Państwa danych osobowych będą wykonywać nasi pracownicy lub współpracownicy.                                                                            

Jakim odbiorcom powierzamy dane osobowe ?

Państwa dane osobowe przekazujemy naszym zewnętrznym dostawcom usług IT.

Gdzie mogę złożyć skargę ?

Informujemy, że w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mają  Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Kontakt dla inwestorów

Kontakt
PMPG Polskie Media SA