Strona główna»Relacje inwestorskie»Kalendarium inwestora»Terminy publikacji raportów okresowych

Terminy publikacji raportów okresowych

Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

Raporty kwartalne

I kwartał 2019 roku

23 maja 2019 roku

II kwartał 2019 roku

nie publikowany

III kwartał 2019 roku

21 listopada 2019 roku

Raporty półroczne

 

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 roku

19 września 2019 roku

Raporty roczne

 

Jednostkowy raport roczny Emitenta za 2018 rok

28 marca 2019 roku

Skonsolidowany raport roczny Emitenta za 2018 rok

28 marca 2019 roku

Kontakt dla inwestorów

Kontakt
PMPG Polskie Media SA