Okresy zamknięte

Okresy zamknięte w związku z publikacją przez Emitenta raportów okresowych w 2022 roku

 

Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Emitent) podaje do publicznej wiadomości terminy okresów zamkniętych w związku z przekazywaniem raportów okresowych w roku 2022:

Raporty okresowe za 2021 rok:

- Jednostkowy raport roczny Emitenta za 2021 rok: okres zamknięty od 15 marca do 14 kwietnia 2022 roku

- Skonsolidowany raport roczny Emitenta za 2021 rok: okres zamknięty od 15 marca do 14 kwietnia 2022 roku.

Raporty okresowe za 2022 rok:

- skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 roku: okres zamknięty od 19 kwietnia do 19 maja 2022 roku.

- skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 roku: okres zamknięty od 23 sierpnia do 22 września 2022 roku.

- skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 roku: okres zamknięty od 25 października do 24 listopada 2022 roku.

 

 

Kontakt dla inwestorów

Kontakt
PMPG Polskie Media SA