Strona główna»Relacje inwestorskie»Informacje finansowe»Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe

Dane finansowe skonsolidowane (w mln PLN) 2018 2017 2016 2015 2014
Przychody 50 369 51 766

57 130

51 800

58 392
EBITDA 3 292 7 243

10 163

6 402

9 713
EBIT 2 921 6 512

9 541

5 767

9 002
Zysk (strata) netto 2 906 (5 335)

7 990

5 846

4 265
Dane finansowe jednostkowe (w mln PLN) 2018 2017 2016 2015 2014
Przychody 31 764 30 369

32 893

25 667

25 376
EBITDA 1 975 3 549

4 066

2 848

2 024
EBIT 1 905 3 436

3 939

2 735

1 904
Zysk (strata) netto 1 669 4 073

4 880

3 272

602

Kontakt dla inwestorów

Kontakt
PMPG Polskie Media SA