Wybrane dane finansowe

Dane finansowe skonsolidowane (w mln PLN) 2021 2020 2019 2018 2017
Przychody 30 174

32 807

49 626

50 369 51 766
EBITDA 5 620 2 949 413 3 292 7 243
EBIT 4 296 1 828 - 815 2 921 6 512
Zysk (strata) netto 4 160 5 110

- 11 388

2 906 (5 335)
Dane finansowe jednostkowe (w mln PLN) 2021 2020 2019 2018 2017
Przychody 18 580 22 706 30 881 31 764 30 369
EBITDA 5 200

660

446

1 975

3 549
EBIT 4 000

- 337

- 509

1 905 3 436
Zysk (strata) netto 8 321

3 211

- 10 309

1 669 4 073

Kontakt dla inwestorów

Kontakt
PMPG Polskie Media SA