Wybrane dane finansowe

Dane finansowe skonsolidowane (w mln PLN) 2018 2017 2016 2015 2014
Przychody 50 369 51 766

57 130

51 800

58 392
EBITDA 3 292 7 243

10 163

6 402

9 713
EBIT 2 921 6 512

9 541

5 767

9 002
Zysk (strata) netto 2 906 (5 335)

7 990

5 846

4 265
Dane finansowe jednostkowe (w mln PLN) 2018 2017 2016 2015 2014
Przychody 31 764 30 369

32 893

25 667

25 376
EBITDA 1 975 3 549

4 066

2 848

2 024
EBIT 1 905 3 436

3 939

2 735

1 904
Zysk (strata) netto 1 669 4 073

4 880

3 272

602

Kontakt dla inwestorów

Kontakt
PMPG Polskie Media SA