Strona główna » Relacje inwestorskie » Informacje finansowe » Podstawowe wskaźniki finansowe

Podstawowe wskaźniki finansowe

WSKAŹNIKI

(SKONSOLIDOWANE)

2021

2020

2019

2018

2017

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)

     

1,11

1,34

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

     

33,7%

38,9%

Zysk netto/przychody ze sprzedaży

     

5,8%

nd.

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

     

8,91%

24,49%

WSKAŹNIKI

(JEDNOSTKOWE)

2021 2020 2019

2018

2017
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)       0,41 0,82
Wskaźnik ogólnego zadłużenia       48% 50%
Zysk netto/przychody ze sprzedaży       5,25% 13,4%
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)       3,41% 8,57%

 

Kontakt dla inwestorów

Kontakt
PMPG Polskie Media SA