Strona główna»Relacje inwestorskie»Informacje finansowe»Podstawowe wskaźniki finansowe

Podstawowe wskaźniki finansowe

WSKAŹNIKI

(SKONSOLIDOWANE)

2018

2017

2016

2015

2014

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)

1,11

1,34

1,87

0,74

0,92

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

33,7%

38,9%

35,2%

42,2%

52,2%

Zysk netto/przychody ze sprzedaży

5,8%

nd.

14,0%

11,3%

7,3%

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

8,91%

24,49%

14,8%

12,6%

9,7%

WSKAŹNIKI

(JEDNOSTKOWE)

2018 2017 2016

2015

2014
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio) 0,41 0,82 1,24

0,42

0,78
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 48% 50% 52%

55%

58%
Zysk netto/przychody ze sprzedaży 5,25% 13,4% 14,8%

12,75%

2,37%
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) 3,41% 8,57% 11,95%

9,99%

2,2%

 

Kontakt dla inwestorów

Kontakt
PMPG Polskie Media SA