Emisja 2008

Emisja akcji serii E

PMPG to jedna z czołowych polskich firm w segmencie medialno-wydawniczym i marketingowo-reklamowym. Konsekwentnie realizowana strategia rozwoju doprowadziła do stworzenia unikalnej na rynku pod względem bogactwa i kompleksowości oferty produktów i usług oraz uzyskania wysokiej dynamiki zysku. Publiczna emisja akcji serii E ma na celu pozyskanie środków niezbędnych do sfinansowania szeroko zakrojonych projektów, przede wszystkim w obszarze nowych mediów.

Emisja z prawem poboru akcji serii E:

  • notowanie praw poboru 7 - 23.04
  • zapisy na akcje 10 - 28.04
  • 8 maja 2008 – przydział akcji w ramach wykonania praw poboru.
  • 9 maja – 9 lipca 2008 r. - planowane przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane nieobjęte w ramach wykonywania prawa poboru / Zapisy w ramach zaproszeń wystosowanych przez Zarząd Emitenta.
  • 22 lipca 2008 r. - planowany przydział Akcji Oferowanych w ramach zaproszeń wystosowanych przez Zarząd Emitenta oraz zamkniecie Publicznej Oferty.

Prognoza wyników finansowych na lata 2008-2009:

Prognoza wyników finansowych na lata 2008-2009

Kontakt dla inwestorów

Kontakt
PMPG Polskie Media SA