Strona główna»Relacje inwestorskie»Raporty»Komunikaty biznesowe»Komunikat biznesowy

Komunikat biznesowy

27.03.201914:19

Powołanie osoby zarządzającej

Tytuł raportu: Powołanie osoby zarządzającej
Data: 27.03.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 35/2019

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Spółka pod firmą PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka) informuje, że w dniu 26 marca 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki delegowała Członka Rady Nadzorczej, Pana Andrzeja Chmiela, do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki, na okres od dnia 27 marca 2019 roku do dnia 27 czerwca 2019 roku.

Pan Andrzej Chmiel pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki od dnia 9 czerwca 2009 roku, a od dnia 14 września 2017 roku pełni także funkcję Członka Komitetu Audytu.

Pan Andrzej Chmiel jest konsultantem biznesowym i seryjnym przedsiębiorcą. Współtworzył Moneyzoom S.A., spółkę która jako jedna z pierwszych w Polsce oferowała aplikacje mobilne do zarządzania finansami osobistymi oraz Direct Capital Group sp. z o.o., firmę doradczą zajmującą się rozwojem platform e-commerce pośredniczących w sprzedaży produktów ubezpieczeniowych, finansowych i inwestycyjnych on-line.

Wcześniej przez ponad 12 lat był związany z marką Pepsi, do marca 2008 r. pełnił funkcję członka zarządu Pepsi-Cola General Bottlers Poland sp. z o.o. ds. marketingu, gdzie odpowiadał m.in. za opracowanie i realizację planów marketingowych firmy w Polsce i krajach bałtyckich. Wcześniej pełnił funkcję marketing managera Central Europe Group Pepsi Americas w Budapeszcie. Odpowiadał m.in. za wprowadzenie nowych produktów Pepsi na rynki polski, węgierski, czeski i słowacki. Jako Business Developement Manager Pepsi-Cola General Bottlers Poland prowadził projekty akwizycji na rynku napojów chłodzących w Polsce.

Ma wyższe wykształcenie ekonomiczne, ukończył Wydział Zarządzania i Informatyki wrocławskiej Akademii Ekonomicznej. W trakcie studiów uzupełniał edukację i odbywał praktyki w Stanach Zjednoczonych.

Pan Andrzej Chmiel nie wykonuje w stosunku do przedsiębiorstwa Spółki działalności konkurencyjnej, nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółek cywilnych, spółek osobowych lub jako członek organów spółek kapitałowych, a także nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów.

Powołana osoba nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Kontakt dla inwestorów

Kontakt
PMPG Polskie Media SA