Strona główna»Relacje inwestorskie»Raporty»Komunikaty biznesowe»Komunikat biznesowy

Komunikat biznesowy

06.12.201812:11

Aneks do umowy kredytowej zawartej przez spółkę zależną od Emitenta

Tytuł raportu: Aneks do umowy kredytowej zawartej przez spółkę zależną od Emitenta
Data: 06.12.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 22/2018

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media S.A. (dalej jako Emitent) informuje, że w dniu 6 grudnia 2018 roku zależna od Emitenta spółka pod firmą Agencja Wydawniczo-Reklamowa "Wprost" Sp. z o.o. (dalej jako AWR), otrzymała od Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Kredytodawca), potwierdzenie podpisania przez Kredytodawcę, w dniu 5 grudnia 2018 roku, aneksu do umowy o kredyt zawartej dnia 5 grudnia 2017 roku, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 27/2017 z dnia 6 grudnia 2017 roku.

Na mocy aneksu do umowy kredytowej, Kredytodawca udostępnił AWR, na kolejny - dwunastomiesięczny okres obowiązywania umowy kredytowej, kredytu w rachunku bieżącym w łącznej wysokości określonej w umowie kredytowej, tj. nieprzekraczającej 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych), z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej AWR.

Pozostałe istotne warunki umowy kredytu nie uległy zmianom.

 
Załączniki

Kontakt dla inwestorów

Kontakt
PMPG Polskie Media SA