Strona główna»Relacje inwestorskie»Raporty»Komunikaty biznesowe»Komunikat biznesowy

Komunikat biznesowy

07.11.201815:59

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta odbytym w dniu 7 listopada 2018 roku

Tytuł raportu: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta odbytym w dniu 7 listopada 2018 roku
Data: 07.11.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 20/2018

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Emitent) przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 7 listopada 2018 roku.

W dniu 7 listopada 2018 roku w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta brali udział następujący akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głosów na tym Zgromadzeniu:

1. Michał M. Lisiecki, posiadający 6 044 221 akcji Emitenta, z których przysługiwało 6 044 221 głosów, co stanowiło 100 % liczby głosów na tym Zgromadzeniu i stanowi 58,22 % w ogólnej liczbie głosów Emitenta.

Kontakt dla inwestorów

Kontakt
PMPG Polskie Media SA