Strona główna»Relacje inwestorskie»Raporty»Komunikaty biznesowe»Komunikat biznesowy

Komunikat biznesowy

12.10.201812:00

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółka pod firmą PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działającna podstawie art. 4023 kodeksu spółek handlowych przekazuje informację o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji na dzień ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki tj. dzień 12 października 2018 roku:

- liczba akcji: 10 381 702 (w tym 3 145 akcji imiennych oraz 10 378 557 akcji na okaziciela),
- liczba głosów: 10 381 702 (w tym 3 145 głosów z akcji imiennych oraz 10 378 557 głosów z akcji na okaziciela)

Kontakt dla inwestorów

Kontakt
PMPG Polskie Media SA