Strona główna»Relacje inwestorskie»Raporty»Komunikaty biznesowe»Komunikat biznesowy

Komunikat biznesowy

10.07.201819:19

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Emitenta

Tytuł raportu: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Emitenta
Data: 10.07.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 12/2018

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie - dalej jako Emitent - przekazuje do publicznej wiadomości informację o złożonej przez Panią Katarzynę Gintrowską rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta. Oświadczenie o rezygnacji zostało złożone w dniu 10 lipca 2018 roku, ze skutkiem od chwili złożenia oświadczenia. Pani Katarzyna Gintrowska pełniła w Radzie Nadzorczej Emitenta funkcję Wiceprzewodniczącej.

Przyczyną rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta jest objęcie przez Panią Katarzynę Gintrowską innej funkcji w strukturze organizacyjnej Emitenta, która wyłącza możliwość łączenia tej funkcji z funkcją członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Kontakt dla inwestorów

Kontakt
PMPG Polskie Media SA