Strona główna»Relacje inwestorskie»Raporty»Komunikaty biznesowe»Komunikat biznesowy

Komunikat biznesowy

29.06.201813:31

Treść uchwał powziętych w dniu 29 czerwca 2018 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta oraz informacja o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad Walnego Zgromadzenia

Tytuł raportu: Treść uchwał powziętych w dniu 29 czerwca 2018 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta oraz informacja o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad Walnego Zgromadzenia
Data: 29.06.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 9/2018

Treść uchwał powziętych w dniu 29 czerwca 2018 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta oraz informacja o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako Emitent) niniejszym przekazuje w załączeniu treść uchwał powziętych w dniu 29 czerwca 2018 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta.

Zarząd Emitenta informuje ponadto, że do protokołu podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2018 roku zostały zgłoszone sprzeciwy dotyczące uchwał o numerach 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 oraz 14.

Kontakt dla inwestorów

Kontakt
PMPG Polskie Media SA