Strona główna»Relacje inwestorskie»Raporty»Komunikaty biznesowe»Komunikat biznesowy

Komunikat biznesowy

29.06.201813:33

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta odbytym w dniu 29 czerwca 2018 roku

Tytuł raportu: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta odbytym w dniu 29 czerwca 2018 roku
Data: 29.06.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 10/2018

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Emitent) przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2018 roku.

W dniu 29 czerwca 2018 roku w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta brali udział następujący akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głosów na tym Zgromadzeniu:

1. Michał M. Lisiecki, posiadający 6 044 221 akcji Emitenta, z których przysługiwało 6 044 221 głosów, co stanowiło 90,73 % liczby głosów na tym Zgromadzeniu i stanowi 58,22 % w ogólnej liczbie głosów Emitenta.

2. Parrish Media N.V. z siedzibą w Holandii posiadający 609 527 akcji Emitenta, z których przysługiwało 609 527 głosów, co stanowiło 9,15 % liczby głosów na tym Zgromadzeniu i stanowi 5,87 % w ogólnej liczbie głosów Emitenta.

Kontakt dla inwestorów

Kontakt
PMPG Polskie Media SA