Strona główna»Relacje inwestorskie»Raporty»Komunikaty biznesowe»Komunikat biznesowy

Komunikat biznesowy

14.05.201813:36

Oddalenie powództwa w sprawie wniesionej przez Kamila Durczoka przeciwko spółce zależnej od Emitenta

Tytuł raportu: Oddalenie powództwa w sprawie wniesionej przez Kamila Durczoka przeciwko spółce zależnej od Emitenta
Data: 14.05.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 4/2018

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media S.A. (dalej jako Emitent) informuje, że w dniu 14 maja 2018 roku Sąd Okręgowy w Warszawie ogłosił wyrok w sprawie z powództwa wniesionego przez Pana Kamila Durczoka w dniu 12 marca 2015 roku przeciwko zależnej od Emitenta spółce Agencja Wydawniczo-Reklamowa Wprost Sp. z o.o. (dalej jako AWR WPROST). Przedmiotem zakończonego postępowania było roszczenie o ochronę dóbr osobistych powoda w związku z ich rzekomym naruszeniem w wydawanym przez AWR WPROST tygodniku "Wprost" (w artykułach "Ukryta prawda" z dnia 9 lutego 2015 roku oraz "Nietykalny" z dnia 23 lutego 2015 roku) i zapłatę na rzecz Kamila Durczoka zadośćuczynienia w wysokości 2.000.000,00 zł (słownie: dwóch milionów złotych).

Emitent informował o wszczęciu przedmiotowego postępowania raportem bieżącym nr 9/2015 w dniu 2 kwietnia 2015 roku.

Wyrokiem z dnia 14 maja 2018 roku Sąd Okręgowy oddalił powództwo w całości.

Emitent informuje, że wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie nie jest prawomocny.

Wyrok Sądu Okręgowego jest zgodny ze stanowiskiem AWR WPROST podnoszonym w przedmiotowej sprawie. W ocenie AWR WPROST powództwo było bezzasadne bowiem publikacje stanowiące podstawę roszczenia powoda były sporządzone z zachowaniem staranności i rzetelności dziennikarskiej.

Kontakt dla inwestorów

Kontakt
PMPG Polskie Media SA