Strona główna»Relacje inwestorskie»Raporty»Komunikaty biznesowe»Komunikat biznesowy

Komunikat biznesowy

19.04.201813:29

Prawomocny wyrok sądu w sprawie postępowania sądowego przeciwko spółce zależnej od Emitenta

Tytuł raportu: Prawomocny wyrok sądu w sprawie postępowania sądowego przeciwko spółce zależnej od Emitenta
Data: 19.04.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 3/2018

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media S.A. (dalej jako Emitent), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2016 z dnia 9 maja 2016 roku informuje, że w dniu 19 kwietnia 2018 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie ogłosił prawomocny wyrok w sprawie z powództwa wniesionego przez Pana Kamila Durczoka w dniu 2 kwietnia 2015 roku przeciwko zależnej od Emitenta spółce Agencja Wydawniczo-Reklamowa Wprost Sp. z o.o. (dalej jako AWR WPROST). Przedmiotem zakończonego postępowania było roszczenie o ochronę dóbr osobistych powoda w związku z ich naruszeniem w wydawanym przez AWR WPROST tygodniku "Wprost" (w artykule "Kamil Durczok. Fakty po Faktach" z dnia 16 lutego 2015 roku) i zapłatę na rzecz Kamila Durczoka zadośćuczynienia w wysokości 7.000.000,00 zł (słownie: siedem milionów złotych).

Emitent informował o wszczęciu przedmiotowego postępowania raportem bieżącym nr 13/2015 w dniu 24 kwietnia 2015 roku.

Raportem bieżącym nr 11/2016 z dnia 9 maja 2016 roku, Emitent poinformował o nieprawomocnym wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, który nakazał AWR WPROST oraz pozwanym dziennikarzom przeprosić Kamila Durczoka, a także zapłacić solidarnie kwotę 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) tytułem zadośćuczynienia.

Na skutek apelacji złożonej przez AWR WPROST od wyroku Sądu Okręgowego, wyrokiem z dnia 19 kwietnia 2018 roku, Sąd Apelacyjny zmienił wyrok w ten sposób, że nakazał AWR WPROST oraz pozwanym dziennikarzom przeprosić Kamila Durczoka, a także zapłacić solidarnie kwotę 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) tytułem zadośćuczynienia. Wyrok jest prawomocny.

Sąd Apelacyjny przyznał rację AWR WPROST, że kwota zadośćuczynienia, której zapłaty domagał się w pozwie Kamil Durczok, a także kwota zasądzona przez sąd I instancji była rażąco wygórowana.

Emitent informuje ponadto, że przed Sądem Okręgowym w Warszawie wciąż toczy się postępowanie z powództwa Pana Kamila Durczoka przeciwko AWR WPROST, którego przedmiotem jest ochrona dóbr osobistych Kamila Durczoka w związku z rzekomym rozpowszechnieniem w tygodniku "Wprost" (w artykułach "Ukryta prawda" z dnia 2 lutego 2015 roku oraz "Nietykalny" z dnia 23 lutego 2015 roku) nieprawdziwych informacji na temat Pana Kamila Durczoka o wszczęciu którego, Emitent informował raportem bieżącym nr 9/2015 w dniu 2 kwietnia 2015 roku.

Kontakt dla inwestorów

Kontakt
PMPG Polskie Media SA