Strona główna»Relacje inwestorskie»Raporty»Komunikaty biznesowe»Komunikat biznesowy

Komunikat biznesowy

20.11.201720:54

Korekta raportu bieżącego - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna na dzień 15 grudnia 2017 roku

Tytuł raportu: Korekta raportu bieżącego - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna na dzień 15 grudnia 2017 roku
Data: 20.11.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 24/2017

Korekta raportu bieżącego - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna na dzień 15 grudnia 2017 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka), niniejszym przekazuje korektę raportu bieżącego nr 24/2017 z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 15 grudnia 2017 roku.

W pierwotnej treści raportu błędnie wskazano dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i oznaczono go jako 30 listopada 2017 roku zamiast 29 listopada 2017 roku.

Błędna treść, która podlega korekcie, dotyczy pełnej treści ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, stanowiącej załącznik do raportu bieżącego nr 24/2017.

Poniżej tekst raportu bieżącego nr 24/2017 wraz ze skorygowanym załącznikiem.

Zarząd Spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka), niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 15 grudnia 2017 r. na godz. 08.30 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Aleje Jerozolimskie 212 (Batory Office Building II, wejście A, parter).

Przewidywany porządek obrad:

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

4. Sporządzenie listy obecności.

5. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy z członkiem zarządu.

6. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania pełnomocnika do zawierania umów z członkami zarządu.

7. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia dla członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.

8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, a także upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru.

10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

11. Wolne wnioski.

12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje pełną treść Ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Informacje dotyczące przedmiotowego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki znajdują się na stronie internetowej Spółki www.pmpg.pl w zakładce "Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy/ Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna".

Kontakt dla inwestorów

Kontakt
PMPG Polskie Media SA