Strona główna»Relacje inwestorskie»Raporty»Komunikaty biznesowe»Komunikat biznesowy

Komunikat biznesowy

28.07.201718:34

Aktualizacja informacji poufnej w sprawie zbycia przez Emitenta obligacji spółki zależnej

Tytuł raportu: Aktualizacja informacji poufnej w sprawie zbycia przez Emitenta obligacji spółki zależnej
Data: 28.07.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 18/2017

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 28 lipca 2017 roku Emitent zawarł ze spółką Parrish Media N.V. z siedzibą w Warszawie aneks do umowy przelewu praw z obligacji imiennych wyemitowanych przez zależną od Emitenta spółkę Becolour Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zawartej w dniu 29 grudnia 2016 roku, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 27/2016 w dniu 30 grudnia 2016 roku. Na mocy przedmiotowego aneksu strony umowy postanowiły o wydłużeniu terminu zapłaty przez Parrish Media N.V. ceny za prawa z obligacji zakupione od Emitenta. Strony ustaliły, że nowy termin wymagalności ceny to 29 grudnia 2017 roku. Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianom.

Kontakt dla inwestorów

Anna Pawłowska-Pojawa
Anna Pawłowska-Pojawa
PR Manager
PMPG Polskie Media SA
Al. Jerozolimskie 212
02-486 Warszawa
tel.: +48 22 347 51 17
mobile: +48 508 040 660