Strona główna»Relacje inwestorskie»Raporty»Komunikaty biznesowe»Komunikat biznesowy

Komunikat biznesowy

28.07.201718:34

Aktualizacja informacji poufnej w sprawie zbycia przez Emitenta obligacji spółki zależnej

Tytuł raportu: Aktualizacja informacji poufnej w sprawie zbycia przez Emitenta obligacji spółki zależnej
Data: 28.07.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 18/2017

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 28 lipca 2017 roku Emitent zawarł ze spółką Parrish Media N.V. z siedzibą w Warszawie aneks do umowy przelewu praw z obligacji imiennych wyemitowanych przez zależną od Emitenta spółkę Becolour Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zawartej w dniu 29 grudnia 2016 roku, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 27/2016 w dniu 30 grudnia 2016 roku. Na mocy przedmiotowego aneksu strony umowy postanowiły o wydłużeniu terminu zapłaty przez Parrish Media N.V. ceny za prawa z obligacji zakupione od Emitenta. Strony ustaliły, że nowy termin wymagalności ceny to 29 grudnia 2017 roku. Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianom.

Kontakt dla inwestorów

Mateusz Paradowski
InnerValue Investor Relations
tel.: +48 516 089 279