Strona główna»Relacje inwestorskie»Raporty»Komunikaty biznesowe»Komunikat biznesowy

Komunikat biznesowy

07.07.201714:07

Powołanie Zarządu Emitenta na nową kadencję

Tytuł raportu: Powołanie Zarządu Emitenta na nową kadencję
Data: 07.07.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 17/2017

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, iż w dniu 6 lipca 2017 roku r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w przedmiocie wyboru Zarządu Emitenta na nową, 5-letnią kadencję, w następującym składzie:

1) Michał M. Lisiecki – do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.

Przedmiotowa uchwała obowiązuje od chwili podjęcia.

Zarząd Emitenta prezentuje informacje na temat powołanej osoby:

Michał M. Lisiecki – wydawca, menadżer, przedsiębiorca, ekspert rynku mediów i komunikacji marketingowej, promotor przedsiębiorczości, w tym przede wszystkim przedsiębiorczości młodych. Rocznik 1976. Założyciel i główny akcjonariusz Emitenta.

Od 2006 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Emitenta. Pełni również funkcje prezesa Zarządu w spółkach Grupy Kapitałowej Emitenta, m.in.: Agencji Wydawniczo-Reklamowej "WPROST" Sp. z o.o. (od 2010 roku), Distribution Point Group Sp. z o.o. (od 2013 roku). Pan Michał Lisiecki pełni również funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej zależnej od Emitenta spółki Orle Pióro Sp. z o.o. (od 2013 roku).

Pan Michał Lisiecki ukończył studia w Zachodniopolskiej Szkole Biznesu i na Uniwersytecie Szczecińskim. Uczestniczył również w seminariach menadżerskich organizowanych przez Harvard Business School i YPO. Jest członkiem prestiżowej międzynarodowej YPO (Young Presidents Organization). Jako przedsiębiorca, ekspert rynku mediów i komunikacji marketingowej uczestniczy w wielu konferencjach, zasiada w kapitułach i stowarzyszeniach, jest komentatorem bieżących wydarzeń na rynku prasowym, a także recenzentem publikacji na temat komunikacji marketingowej.

Pan Michał Lisiecki nie wykonuje w stosunku do przedsiębiorstwa Emitenta działalności konkurencyjnej, nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółek cywilnych, spółek osobowych lub jako członek organów spółek kapitałowych, a także nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów.

Pan Michał Lisiecki nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Kontakt dla inwestorów

Mateusz Paradowski
InnerValue Investor Relations
tel.: +48 516 089 279