Strona główna»Relacje inwestorskie»Raporty»Komunikaty biznesowe»Komunikat biznesowy

Komunikat biznesowy

23.06.201711:48

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta odbytym w dniu 23 czerwca 2017 roku

Tytuł raportu: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta odbytym w dniu 23 czerwca 2017 roku
Data: 23.06.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 16/2017

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Emitent) przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 23 czerwca 2017 roku.

W dniu 23 czerwca 2017 roku w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta brali udział następujący akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głosów na tym Zgromadzeniu:

1. Michał M. Lisiecki, posiadający 6 044 221 akcji Emitenta, z których przysługiwało 6 044 221 głosów, co stanowiło 91 % liczby głosów na tym Zgromadzeniu i stanowi 58,22 % w ogólnej liczbie głosów Emitenta.

2. Parrish Media N.V. z siedzibą w Holandii posiadający 597 901 akcji Emitenta, z których przysługiwało 597 901 głosów, co stanowiło 9 % liczby głosów na tym Zgromadzeniu i stanowi 5,76 % w ogólnej liczbie głosów Emitenta.

Kontakt dla inwestorów

Mateusz Paradowski
InnerValue Investor Relations
tel.: +48 516 089 279