Strona główna»Relacje inwestorskie»Raporty»Komunikaty biznesowe»Komunikat biznesowy

Komunikat biznesowy

23.06.201711:36

Treść uchwał powziętych w dniu 23 czerwca 2017 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta

Tytuł raportu: Treść uchwał powziętych w dniu 23 czerwca 2017 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta
Data: 23.06.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 15/2017

Treść uchwał powziętych w dniu 23 czerwca 2017 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako Emitent) niniejszym przekazuje w załączeniu treść uchwał powziętych w dniu 23 czerwca 2017 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta.

Kontakt dla inwestorów

Mateusz Paradowski
InnerValue Investor Relations
tel.: +48 516 089 279